Home Insite Media

Insite Media is uitgever en ontwikkelaar van magazines, gidsen en brochures voor verschillende doelgroepen. De uitgaven die zijn gericht op Onderwijs en Goede Doelen. De uitgaven gaan over Cultuureducatie, Natuur- en Milieu Educatie en schoolreizen. Sinds 2006 werken wij al voor goede doelen, geven wij gidsen uit voor hen en adviseren wij op het terrein van communicatie.

Beurzen en seminars
Sinds 2012 organiseren wij de Cultuur en Onderwijs Beurs (CEOB) met ons zusterbedrijf Het Beurskantoor. In 2017 kwam daar de beurs Platform Onderwijs & Facilitair (POF) bij. Een andere eigen productie is het Seminar Nalatenschappen werven. Een seminar voor goede doelen en andere fondsenwervende instellingen over beleidsontwikkeling ten aanzien van nalatenschappen.

Al onze uitgaven zijn eigen concepten die wij steeds blijven doorontwikkelen om ze actueel en relevant te houden. Onze uitgaven worden bovendien ondersteund door bijbehorende websites. Deze sites worden diverse malen per week bijgewerkt met het laatste nieuws op het betreffende terrein.