Home Insite Media

Specialisten in magazines voor onderwijs en fondsenwervende instellingen

Insite Media is uitgever en ontwikkelaar van magazines, gidsen en brochures voor verschillende doelgroepen. De uitgaven die zijn gericht op Onderwijs en Goede Doelen. De uitgaven gaan over Cultuureducatie, Natuur- en Milieu Educatie, Techniek & Maakonderwijs en schoolreizen. Sinds 2006 werken wij al voor goede doelen, geven wij gidsen uit voor hen en adviseren wij op het terrein van communicatie.

Al onze uitgaven zijn zelf ontwikkelde concepten die we steeds doorontwikkelen waar gewenst. Ook bij onze uitgaven geldt dat we 'iets moeten hebben' met het thema. Wij zijn geïnteresseerd in mensen, hoe zij samenleven, cultuur beleven en ook omkijken naar anderen. Onze fascinatie voor techniekonderwijs heeft te maken met persoonlijke interesses en eerdere functies van verschillende mensen binnen ons bedrijf. Bezig zijn met wat je echt interesseert, waar je enthousiast van wordt, geeft energie en zorgt voor de wil om goed te zijn en te blijven in wat je doet! Daarom hebben onze magazines altijd te maken met samenleving, cultuur- en techniekonderwijs, erfgoed en goede doelen.