Missie en Visie

Insite Media wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot volwassenen die op evenwichtige wijze hun plek in de samenleving kunnen en willen innemen. Dat doen wij met uitgaven op het gebied van cultuureducatie, natuur- en milieueducatie en burgerschapsonderwijs.

Op charitatief gebied verzorgen wij uitgaven voor volwassenen om bewustwording en betrokkenheid te stimuleren bij uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen, cultuur en erfgoed. Onze uitgaven op dit terrein belichten deze onderwerpen en het werk van goede doelen.

Alle inwoners van Nederland met elkaar vormen de samenleving, kleuren ons land en dragen de democratie. Daarvan onderdeel zijn geeft veel rechten, maar ook plichten. De mooiste samenleving is die waarin iedereen zijn eigen plek kan innemen ongeacht ras, geloof, geslacht, seksuele geaardheid en andere persoonlijke overtuigingen en voorkeuren. Daarin is Insite Media volstrekt neutraal.