Inschrijven Seminar 'Mecenaten en nalatenschappen werven'

Wilt u zich inschrijven voor het Seminar 'Mecenaten en nalatenschappen werven' op 5 april 2018 in Leusden? Gebruikt u dan onderstaand formulier. 

Organisatie
Contactpersoon

Prijs voor deelname aan dit seminar is € 95,00 p.p. Werknemers van organisaties die deelnamen aan edities van de Gids Nalatenschap of de Gids Mecenas 2017 betalen slechts € 75,00 p.p. Mocht het nodig zijn, dan kunt u tot 10 dagen vóór het seminar kostenloos annuleren. Daarna zijn wij helaas genoodzaakt het gehele bedrag in rekening te brengen.

Nam uw organisatie in 2017 deel aan een editie van de Gids Nalatenschap of Gids Mecenas? U kunt dat hieronder aangeven.

Eventuele andere deelnemers

Ik verklaar dat bovenstaande gegevens correct zijn en neem met de aangegeven personen deel aan het seminar 'Mecenaten en Nalatenschappen werven'.