GNS check vraag 1

Wilt u nalatenschappen ontvangen in de vorm van legaten en erfstellingen?

A. Ja

B. Nee

 

(Klik op een antwoord.)